۱۳۹۷ سه شنبه ۲ بهمن
تغییر آدرس اینترنتی سایت کتابخانه الکترونیک
۱۳۹۷ چهارشنبه ۵ دي
تغییر آدرس اینترنتی سایت کتابخانه الکترونیک به آدرس diglib.kmu.ac.ir
تغییر آدرس اینترنتی سایت کتابخانه الکترونیک
دسترسی به پایگاه اطلاعات بالینی UptoDate
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۲ مهر
دسترسی به پایگاه اطلاعات بالینی UptoDate
دسترسی به پایگاه اطلاعات بالینی UptoDate
برقراری دسترسی به مجموعه Ovid و مجله New England Journal Med
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۷ تير
برقراری دسترسی به مجموعه Ovid و مجله New England Journal Med
برقراری دسترسی به مجموعه Ovid و مجله New England Journal Med
دسترسی به 50 عنوان کتاب مرجع بالینی نسخه 2019 میلادی از ناشر Clinical Key
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۷ تير
دسترسی به 50 عنوان کتاب مرجع بالینی نسخه 2019 میلادی از ناشر Clinical Key
دسترسی به 50 عنوان کتاب مرجع بالینی نسخه 2019 میلادی از ناشر Clinical Key
کارگاه آموزشی آشنایی با منابع الکترونیکی ناشر Elsevier، با حضور نماینده این ناشر برگزار شد.
۱۳۹۷ شنبه ۲۹ ارديبهشت
کارگاه آموزشی آشنایی با منابع الکترونیکی ناشر Elsevier، با حضور نماینده این ناشر برگزار شد.
کارگاه آموزشی آشنایی با منابع الکترونیکی ناشر Elsevier، با حضور نماینده این ناشر برگزار شد.