۱۳۹۹ دوشنبه ۳۱ شهريور
دریافت گواهی
۱۳۹۹ يکشنبه ۳۰ شهريور
دریافت گواهی
دریافت گواهی
کارگاه های مجازی کتابخانه مرکزی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
کارگاه های مجازی کتابخانه مرکزی
کارگاه های مجازی کتابخانه مرکزی
پایگاه های اطلاعاتی EBSCOhost
۱۳۹۹ چهارشنبه ۷ خرداد
پایگاه های اطلاعاتی EBSCOhost
پایگاه های اطلاعاتی EBSCOhost
امکان دسترسی مستقیم به نسخه جدید PubMed
۱۳۹۹ شنبه ۳ خرداد
امکان دسترسی مستقیم به نسخه جدید PubMed
امکان دسترسی مستقیم به نسخه جدید PubMed
پایگاه تحقیقات ویروس کرونا در پروکوئست
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۹ ارديبهشت
پایگاه تحقیقات ویروس کرونا در پروکوئست
پایگاه تحقیقات ویروس کرونا در پروکوئست
منابع رایگان بیماری کووید 19
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۴ ارديبهشت
منابع رایگان بیماری کووید 19
منابع رایگان بیماری کووید 19
دسترسی به 408 عنوان کتابهای انتشارات اشپرینگر
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۰ ارديبهشت
دسترسی به 408 عنوان کتابهای انتشارات اشپرینگر
دسترسی به 408 عنوان کتابهای انتشارات اشپرینگر
دسترسی به 700 عنوان کتابهای انتشارات دانشگاه کمبریج
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۰ ارديبهشت
دسترسی به 700 عنوان کتابهای انتشارات دانشگاه کمبریج
دسترسی به 700 عنوان کتابهای انتشارات دانشگاه کمبریج
خدمات قابل ارائه مجازی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه به کاربران دانشگاه
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ فروردين
خدمات قابل ارائه مجازی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه به کاربران دانشگاه
خدمات قابل ارائه مجازی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه به کاربران دانشگاه
برای کمک به متخصصان و محققانی که در شرایط دشوار مواجهه به شیوع کروناویروس به سر می برند و تامین منا...
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ فروردين
برای کمک به متخصصان و محققانی که در شرایط دشوار مواجهه به شیوع کروناویروس به سر می برند و تامین منابع اطلاعاتی معتبر جهت کمک به عبور از این بحران، لینک های فوق در اختیار محققان قرار گرفته است. ...
برای کمک به متخصصان و محققانی که در شرایط دشوار مواجهه به شیوع کروناویروس  به سر می برند و تامین منابع اطلاعاتی معتبر جهت کمک به عبور از این بحران، لینک های فوق در اختیار محققان قرار گرفته است.