۱۳۹۹ دوشنبه ۳۱ شهريور

 

خط مشی، اهداف و ماموریت های کتابخانه دیجیتال  دانشگاه علوم پزشکی کرمان


مقدمه:
با توجه به اهمیت و ضرورت دسترسی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به منابع اطلاعاتی الکترونیک و نقش بنیادی این منابع در دستیابی به اهداف برنامه پنجم توسعه، برنامه ایران 1404 و نیز سیاست‌های کلان وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، و با درنظرگرفتن اهمیت و ضرروت دسترسی به این منابع به عنوان زیرساخت‌های پژوهشی و آموزشی مورد نیاز دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، کنسرسیوم تامین منابع الکترونیک در حوزه معاونت تحقیقات و فن‌آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شکل گرفت. هدف اصلی تشکیل این کنسرسیوم، فراهم نمودن زمینه لازم جهت تامین دسترسی پایدار همه گروههای هدف شامل اعضای هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و کارشناسان دانشگاههای علوم پزشکی به آخرین، جدیدترین و معتبرترین منابع علمی پژوهشی، آموزشی و درمانی است.
بدین منظور خط مشی، اهداف و ماموریت های کتابخانه دیجیتال  دانشگاه علوم پزشکی کرمان در تاریخ 2/7/1397 در شورای پژوهشی معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه مطرح و مورد تصویب قرار گرفته است.


خط مشی:
در تدوین راهبرد خط مشی توسعه مجموعه کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با توجه به نیاز کاربران که شامل اعضا هیات علمی ، دانشجویان، پژوهشگران و کارکنان می باشد  به عناصر زیر توجه شده است:
1-رسالت؛  2-چارچوب استراتژیک؛ 3-اهداف؛ 4-گروه های کاربر؛ 5-اولویت حوزه های موضوعی برای مجموعه سازی؛
6-فراهم آوری مجموعه؛ 7-منابع مجموعه؛ 8-چارچوب راهبردهای قانونی و اخلاقی؛ 9-تصمیم گیری؛ 10-مدیریت مجموعه؛
11-دسترس پذیر کردن اطلاعات


اهداف :
1- اشاعه اطلاعات و دانش در قالب های دیجیتالی جهت استفاده کابران دانشگاه
2-کمک به صرفه جویی در هزینه و زمان کاربران دانشگاه  از منابع اطلاعاتی الکترونیکی
3-دسترس پذیر ساختن منابع کمیاب و نایاب.
4-کمک به برنامه های آموزش از راه دور و آموزش مادام العمر.
5-افزایش میزان استفاده از منابع اطلاعاتی الکترونیکی


ماموریت :
با توجه به اینکه هدف اصلی کتابخانه دیجیتال دانشگاه ارتقاء سطح کیفی آموزش و پژوهش در دانشگاه  از طریق تامین منابع علمی اطلاعاتی الکترونیکی در کوتاه ترین زمان می باشد .
بنابراین وظایف ذیل برای کتابخانه دیجیتال دانشگاه در نظر گرفته شده است:
1-ایجاد و امکان دسترسی به منابع مورد اشتراک کنسرسیوم وزارت بهداشت
2-ارائه راهنمایی و آموزشی به کاربران دانشگاه
3-تهیه فایل های راهنمای منابع اطلاعاتی الکترونیکی
4-بروز رسانی وب سایت کتابخانه دیجیتال
5-ارائه دسترسی به منابع فوق در خارج از IP آدرس های دانشگاه از طریق سیستم VPN
6-اطلاع رسانی پایگاهها و منابع اطلاعاتی الکترونیکی از طریق وب سایت کتابخانه مرکزی، وب سایت دانشگاه، نامه اداری، ایمیل و شبکه های مجازی