۱۳۹۷ سه شنبه ۲ بهمن
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ شنبه ۸ دي    تعداد بازدید : 446

 

قابل توجه کاربران محترم سایت کتابخانه الکترونیک دانشگاه :

جهت مشاهده منابع مورد اشتراک دانشگاه شامل Databases, E-Journals,E-Books, Atlases & CME's,Evidence-Based    Resources ,Multimedia (Movies, Images, Slides),Local Resources,Free Medical  از سایت منبع یاب لینک منابع اطلاعاتی وارد شوید.                                             

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

 

 

 

Database

 

URL Address Name Of Electronic Resource/Company Name  Logo
rsf.research.ac.ir جستجو و بازیابی منابع اطلاعاتی پزشکی

www.embase.com

Embase

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

PubMed

http://ovidsp.tx.ovid.com/sp-3.31.1a/ovidweb.cgi Medline (Ovid)

apps.webofknowledge.com

ISI Web Of Science/Thomson Reuters

www.scopus.com

Scopus/Elsevier

www.utdo.ir UpToDate

https://scholar.google.com

Google Scholar

www.clinicalkey.com

Clinical key /Elsevier

jcr.incites.thomsonreuters.com

Journal Citation Reports 

esi.incites.thomsonreuters.com

(Essential Science Indicators (ESI

www.bmj.com

BMJ

www.reaxys.com

Reaxys

ulrichsweb.serialssolutions.com

Ulrich’s Web

http://ovidsp.ovid.com/autologin

Wolters Kluwer

http://rsf.research.ac.ir/2019

Clinical key /Elsevier