۱۳۹۹ دوشنبه ۳۱ شهريور
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ سه شنبه ۳ تير    تعداد بازدید : 1673

 

قابل توجه کاربران محترم سایت کتابخانه الکترونیک دانشگاه :

جهت مشاهده منابع مورد اشتراک دانشگاه شامل Databases, E-Journals,E-Books, Atlases & CME's,Evidence-Based    Resources ,Multimedia (Movies, Images, Slides),Local Resources,Free Medical  از سایت منبع یاب لینک منابع اطلاعاتی وارد شوید.                                             

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

 

 

 

 

 

Free Medical Resources

URL Address

Name Of Electronic Resource/Company Name

Logo
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed Pubmed
https://www.biomedcentral.com/p/the-bmc-series-journals BioMedCentral
https://doaj.org Directory of Open Access Journals )(DOAJ
https://www.doabooks.org Directory of Open Access Books
http://www.freemedicaljournals.com Free Medical Journals
http://www.freebooks4doctors.com Free Books For Doctors
https://www.tripdatabase.com Trip Database
scholar.google.com Google Scholar
www.sid.ir/Fa/Journal/AdvancedSearch.aspx SID
https://irandoc.ac.ir IRANDOC
jcr.isc.gov.ir/main.aspx ISC
https://www.medicalref.ir مرجع کنفرانسهای علوم پزشکی
http://elmnet.ir/ ELMNET

https://www.semanticscholar.org

Semantic Scholar Semantic Scholar - All Databases - LibGuides at Kettering University