۱۴۰۲ جمعه ۴ اسفند
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۵ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۵ دي   

                     برنامه زمانبندی کارگاههای آموزشی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در شش ماه دوم سال 1396

 

ردیف

عنوان  کارگاه

مدرس

تاریخ و زمان برگزاری

مکان

فایل

1

کارگاه آموزشی استراتژی جستجو پیشرفته و استراتژی جستجو

آقای دکتر موسوی

آقای دکتر چشم یزدان

سه شنبه 96/8/23

ساعت 8 لغایت 13

سایت کامپیوتر کتابخانه مرکزی

دانلود فایل کارگاه

2

کارگاه آموزشی اصول نقد کتاب

خانم دکتر کهن

چهارشنبه 96/8/24

ساعت 8:30 لغایت 11:30

سایت کامپیوتر کتابخانه مرکزی

 

3

کارگاه آموزشی پیشرفته  نرم افزار های مدیریت منابع References  EndNote

آقای دکتر طالبیان 

خانم ذوالفقار نسب

چهارشنبه 96/9/8

ساعت 8 لغایت 15

سایت کامپیوتر کتابخانه مرکزی

 

4

کارگاه آموزشی جستجو منابع الکترونیک

آقای دکتر اعظمی

خانم دکتر باقری نژاد

خانم لیلا نامدار

یکشنبه 96/9/19

ساعت 8 لغایت 15

سایت کامپیوتر کتابخانه مرکزی

فایل خانم دکتر باقری نژاد

فایل خانم نامدار

5

کارگاه منطقه ای کتابدار بالینی

خانم دکتر اخوتی

خانم دکترمعتمدی

خانم دکتر ارشاد

اقای دکترچشم یزدان

96/10/6-7

سایت کامپیوتر کتابخانه مرکزی

 

6

کارگاه منطقه ای آشنایی با مروز های کاکرین

آقای دکتر حقدوست

آقای دکتر حمید شریفی

96/10/27-28

سایت کامپیوتر کتابخانه مرکزی

 

7

کارگاه منطقه ای کتابدار پژوهشی

آقای دکتر اعظمی

آقای دکترچشم یزدان

خانم دکتر معتمدی

96/11/25-26

سایت کامپیوتر کتابخانه مرکزی

 

8

کارگاه علم سنجی

خانم دکتر اخوتی

96/12/10

سایت کامپیوتر کتابخانه مرکزی