۱۴۰۲ جمعه ۴ اسفند
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۵ دي  

 

 

برنامه زمانبندی کارگاههای آموزشی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان سال 1397

 

ردیف

عنوان  کارگاه

تاریخ و زمان برگزاری

مکان

1

  کارگاه آموزشی پیشرفته  نرم افزار های مدیریت   منابع  References  EndNote

چهارشنبه 26 /2/97

از ساعت 8-12

  سایت کامپیوتر معاونت تحقیقات و     فنآوری

2

  کارگاه آموزشی آشنایی با منابع الکترونیکی ناشر Elsevier  (پایگاه  های Mendeley, Scopus, Science Direct, ClinicalKey)

چهارشنبه 26/2/97

از ساعت 10 الی 13

  سایت کامپیوتر کتابخانه مرکزی

3

  گارکاه آموزشی نرم افزار کتابخانه پارس آذرخش

دوشنبه 31/2/97

سه شنبه 1/3/97

از ساعت 8 الی 13

  سایت کامپیوتر کتابخانه مرکزی

4

  آشنایی با شاخص های علم سنجی

دوشنبه 19/6/1397

از ساعت 8 الی 12

  سایت کامپیوتر معاونت تحقیقات و     فنآوری

5

  ارسال مقاله برای مجلات خارجی

سه شنبه 20/6/1397

از ساعت 9 الی 13

  سایت کامپیوتر معاونت تحقیقات و   فنآوری

6

  کارگاه آشنایی پایگاه های اطلاعاتی ویژه دستیاران جدید الورود

دوشنبه 26/6/97

از ساعت 9 الی 12

  سالن کنفرانس مرکز رشد دانشگاه

7

  نرم افزار Mendeley

یکشنبه 8/7/1397

از ساعت 9 الی 14

  سایت کامپیوتر معاونت تحقیقات و   فنآوری

8

  کارگاه آموزشی جستجو منابع الکترونیک

  پس از تایید گروه اعلام می گردد

  سایت کامپیوتر کتابخانه مرکزی

9

  کارگاه کتابدار بالینی

  پس از تایید گروه اعلام می گردد

  سایت کامپیوتر کتابخانه مرکزی

10

  کارگاه آشنایی با مروز های کاکرین

  پس از تایید گروه اعلام می گردد

  سایت کامپیوتر کتابخانه مرکزی

11

  کارگاه کتابدار پژوهشی

  پس از تایید گروه اعلام می گردد

  سایت کامپیوتر کتابخانه مرکزی

12

   کارگاه علم سنجی

  پس از تایید گروه اعلام می گردد

  سایت کامپیوتر کتابخانه مرکزی