۱۴۰۲ جمعه ۴ اسفند

 

درباره بخش پایگاه‌های اطلاعاتی:

 

با توجه به اهمیت و ضرورت دسترسی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به منابع اطلاعاتی الکترونیک و نقش بنیادی این منابع در دستیابی به اهداف برنامه پنجم توسعه، برنامه ایران 1404 و نیز سیاست‌های کلان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و با درنظر گرفتن اهمیت و ضرروت دسترسی به این منابع به عنوان زیرساخت‌های پژوهشی و آموزشی مورد نیاز دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، کنسرسیوم تأمین منابع الکترونیک در حوزه معاونت تحقیقات و فن‌آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شکل گرفت. هدف اصلی تشکیل این کنسرسیوم، فراهم نمودن زمینه لازم جهت تأمین دسترسی پایدار همه گروه‌های هدف شامل اعضای هیأت علمی، دانشجویان، پژوهشگران و کارشناسان دانشگاه‌های علوم پزشکی به آخرین، جدیدترین و معتبرترین منابع علمی پژوهشی، آموزشی و درمانی است.

بدین منظور خط‌مشی، اهداف و مأموریت‌های کتابخانه دیجیتال  دانشگاه علوم پزشکی کرمان در تاریخ 1397/07/02 در شورای پژوهشی معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه مطرح و مورد تصویب قرار گرفته است.