۱۴۰۲ جمعه ۴ اسفند

1. خط‌مشی:

 

در تدوین راهبرد خط‌مشی توسعه مجموعه کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با توجه به نیاز کاربران که شامل اعضای هیأت علمی، دانشجویان، پژوهشگران و کارکنان می‌باشد  به عناصر زیر توجه شده است:

 1. رسالت

 2. چارچوب استراتژیک

 3. اهداف

 4. گروه‌های کاربر

 5. اولویت حوزه‌های موضوعی برای مجموعه‌سازی

 6. فراهم‌آوری مجموعه

 7. منابع مجموعه

 8. چارچوب راهبردهای قانونی و اخلاقی

 9. تصمیم گیری

 10. مدیریت مجموعه

 11. دسترس‌پذیر کردن اطلاعات

 

2. اهداف:

 

 1. اشاعه اطلاعات و دانش در قالب‌های دیجیتالی جهت استفاده کابران دانشگاه

 2. کمک به صرفه‌جویی در هزینه و زمان کاربران دانشگاه  از منابع اطلاعاتی الکترونیکی

 3. دسترس پذیر ساختن منابع کمیاب و نایاب

 4. کمک به برنامه‌های آموزش از راه‌دور و آموزش مادام‌العمر

 5. افزایش میزان استفاده از منابع اطلاعاتی الکترونیکی

 

3. وظایف و خدمات:

 

 1. با توجه به اینکه هدف اصلی کتابخانه دیجیتال دانشگاه، ارتقاء سطح کیفی آموزش و پژوهش در دانشگاه از طریق تأمین منابع علمی اطلاعاتی الکترونیکی در کوتاه‌ترین زمان می‌باشد؛ بنابراین وظایف ذیل برای کتابخانه دیجیتال دانشگاه در نظر گرفته شده است:

  1. ایجاد و امکان دسترسی به منابع مورد اشتراک کنسرسیوم وزارت بهداشت

  2. ارائه راهنمایی و آموزش به کاربران دانشگاه

  3. تهیه فایل‌های راهنمای منابع اطلاعاتی الکترونیکی

  4. به‌روزرسانی وب‌سایت کتابخانه دیجیتال

  5. ارائه دسترسی به منابع فوق در خارج از IP آدرس‌های دانشگاه از طریق سیستم VPN

  6. اطلاع‌رسانی پایگاه‌ها و منابع اطلاعاتی الکترونیکی از طریق وب‌سایت کتابخانه مرکزی، وب‌سایت دانشگاه، نامه اداری، ایمیل و شبکه‌های مجازی