۱۴۰۲ جمعه ۴ اسفند

چشم‌انداز:

 

با توجه به محوریت پژوهش و تولید علم در توسعه پایدار جوامع و سهم بزرگ دانشگاه‌ها در انجام این مهم، معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی کرمان با تأکید بر تولید علم و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود در دانشگاه، دارای چشم‌انداز ذیل می‌باشد:

 

1. توسعه شیوه‌نامه دستیار پژوهش (اعضای هیأت‌علمی، کارکنان و دانشجویان با تأکید بر کمیته تحقیقات دانشجویی)

2. شناسایی و اولویت‌بندی اعضای هیأت‌علمی متقاضی استفاده از خدمات واحد نگارش علمی

3. اجزای واحد کمیته نگارش علمی

4. شبکه‌سازی اعضای هیأت‌علمی هم‌سطح (علوم پایه، بالینی و گروه‌های عمومی) در راستای انتشارات مقالات

5. توسعه شیوه‌نامه اخلاقی برای کمیته نگارش علمی

6. توانمندسازی اعضای کمیته نگارش مقالات علمی

7. دستیاری در نگارش انگلیسی مقالات